Energetisch trancewerk

Over energie

Het is mijn besef en bewustzijn dat energie overal om ons heen is. Alle vormen tastbaar of niet, bestaan op het meest fundamentele niveau uit energie. Binnen in schijnbaar vaste voorwerpen bestaan werelden van moleculen en atomen die vibreren en draaien. Binnen die deeltjes bestaan nog kleinere subatomaire deeltjes. Volgens de kwantummechanica zijn deze kleinste deeltjes ook golven van energie. Materie en energie kunnen zich gedragen als deeltje en als golf. De energie trilt met een bepaalde frequentie en is in een bepaald patroon georganiseerd. In de basis bestaat alles uit vibrerende pakketjes energie. In principe is alles energie. De manier hoe we met energie omgaan en er gebruik van maken, bepaald de kwaliteit van energie.

Over lage en hoge frequenties

Energie verplaatst zich in golven en die golven hebben verschillende amplituden (intensiteiten) en frequenties (snelheden). Dit geeft ze hun unieke kwaliteit en gedrag. Radiogolven, microgolven en infraroodstraling, röntgenstraling en gammastralen, lopen van lage frequentie tot hoge frequentie. Radiogolven hebben een lage frequentie en is een lage energie. Gammastraling heeft een hoge frequentie en is een hoge energie.

Je hersenen hebben golven

Onze hersenen bevatten miljoenen neuronen. Neuronen zijn hersencellen die elektrische stootjes afgeven. Als gevolg van deze elektrische stootjes ontstaan er tegelijkertijd ook weer magnetische velden. De snelheid van het vuurpatroon van de neuronen zorgt voor hersengolven die op verschillende frequenties door ons brein gaan.

Rust, ontspanning en energie bij Coaching Vitaal in Nieuwkoop

Verschillende hersengolven: Bèta- alpha-, thèta- en delta

  • Bètagolven zijn de snelste hersengolven en houden verband met de alerte waaktoestand.
  • Alphagolven zijn trager en verschijnen wanneer je ontspannen bent maar niet slaperig. Bijvoorbeeld tijdens lichte meditatie, reflectie, dagdromen, integratie van lichaam en geest, lichte hypnose, creatieve visualisaties, artistieke en intuïtieve processen, verblijf in de natuur, rust of lichaamsbeweging.
  • Thètagolven zijn veel langzamer en houden verband met soezerig zijn, het eerste stadium van slaap, dromen, diepere trance/hypnose/meditatieniveaus, creatieve inspiratie en verbeelding, sterke herinneringen en mystieke toestanden van intuïtieve perceptie.
  • Deltagolven worden geassocieerd met fase 3 van de non-remslaap, de zogenaamde diepe slaap.

Energie in alle cellen van je lichaam

Het voorgaande geeft een beeld over energie. Voor mij is energie een onuitputtelijke bron die overal om mij heen is. Mijn hele lichaam, alle afzonderlijke biljoenen cellen hebben een eigen intelligentie en bewustzijn. Alle samenwerkende cellen die bijvoorbeeld weefsels en organen vormen, communiceren voortdurend met elkaar. Om de cellen van je lichaam te onderhouden, is er brandstof nodig. Het voorkeursbrandstof is glucose en dat krijgen we binnen door het eten van plantaardig voedsel dat een rijke bron van koolhydraten is. In onze cellen wordt de brandstof glucose samen met zuurstof omgezet in energie. In glucose is lichtenergie vastgelegd, afkomstig van zon. Deze energie wordt 24 uur per dag vrijgemaakt in een verbrandingsproces.

De toepassing van energiewerk in mijn praktijk

Mijn eigen bewustwording van een allesomvattende energie heeft zich vanaf najaar 2018 versneld ontwikkeld door persoonlijke TRE-sessies (Tension Releasing Exercises). Waardoor een sterke opwaartse energie veel in mij deed ontwaken en het bij mij is gaan stromen. Deze sessies deed ik in het kader van mijn gecertificeerde opleiding voor TRE Practitioner. Eerder bracht The Swan methode van hypnotiseur en healer Bob Burns mij in contact met mijn eigen onderbewustzijn.

Hier vanuit ontwikkelde ik contacten/communicatie met energieën die in mij en rondom mij aanwezig zijn. Verschillende boeken van William Bloom en het boek ‘Verhoog je trillingsfrequentie’ van Penney Peirce, hebben de eerste aanzet gegeven voor energetisch trancewerk. Hierbij combineer ik hypnotherapie met energie.

Een andere inspiratiebron op dit gebied is Jos Olgers. Hij is hypnose- en regressietherapeut. Zijn hypnotherapie handboeken zijn een soort standaardwerken voor elke hypnotherapeut. In zijn boeken geeft hij ook blijk van het werken met energieën. Hij heeft het over chakra’s, hartsenergie en onze oorspronkelijke zielenfrequentie. Persoonlijk gaf mij dit een bredere kijk op het vak hypnotherapeut.

Gedurende de trajecten, de (coach)gesprekken en de hypnose sessies kan ik gebruik maken van energie, die mij leidt, mij inspireert, informeert en mij de juiste richting op stuurt ten gunste van mijn cliënten. Dit proces is ontvangend, wetend en voelt zuiver intuïtief.

Gratis tools voor meer rust en kalmte

Ervaar zelf een helende reis!

Het energetisch trancewerk is een belangrijk onderdeel van de sessies en bij Programma Vrouwenkracht. In de winkel kun je mijn gehele aanbod bekijken.

Irene Schaap Hypnotherapeut bij Coaching Vitaal
Hypnotherapeut, energiewerk