Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen

NIBIG

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten Hypnotherapie
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook
mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn Hypnotherapie praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij
bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik
u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van
verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met
ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de
bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te
wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie
Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de
zorgaanbieder. Met ingang van 30 oktober 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de
website van Zorggeschil.

Contact
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn
praktijk zal gelden vindt u hier.
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de
onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. (klik hier).

Met vriendelijke groet,

Irene Schaap
Hypnotherapeut